نکاتی برای درمان آلرژی

حساسیت فصلی یا آلرژی فصلی مانند دیگر حساسیت ها زمانی بروز می کند که سیستم ایمنی بدن در مقابل برخی عوامل موجود در محیط اطراف حساس شده و واکنش نشان می دهد. غالباً این حساسیت ها مشکل خاصی ایجاد نمی کنند.

ادامه توضیحات...


عاشقانه منبع : عاشقانه |درمان آلرژی
برچسب ها :